Kategori: Uncategorized

Bygg-el

När man gör sin budget för sitt husbygge är kostnaden för bygg-el något man bör ta med i beräkningen. Hur mycket bygg-el som går ut under ett husbygge är beroende av en rad olika faktorer, tex. vid vilken tid på året huset byggs och hur snabbt det blir vädertätt och hur det sedan värms upp. Ett nyligen rest hus behöver värmas en del eftersom det sitter en hel del fukt i trämaterialet fortfarande. Dessutom går det åt el till maskiner vid färdigställandet.

Som en hjälp i budgeteringen till dig som funderar på att bygga hus så tar jag lagt in ett diagram som visar fastighetens energiförbrukning senaste 12 månaderna. Gjutning av plattan gjordes i december 2014. Husresningen skedde i mitten på februari och huset blev klart i mitten på juni. Energiförbrukningen under byggtiden blev strax under 12 000 kWh.

Bygg-el

Totala energiförbrukningen under byggtiden blev strax under 12 000 kWh

Grundläggning av platta och grus, grus och grus

Efter en lång väntan började det i december 2014 hända saker. Det var dags för grundläggning och gjutning av platta. Om man är osäker markförhållandena gör man ofta en geoteknisk undersökning. I vårt område har dock relativt många nya hus byggts senaste åren så markförhållandena var väl kända. Vi hade tur som slapp både pålning och sprängning. Däremot hade vi desto mindre tur med att ägaren av sommarstugan som vi rev hade grävt för källare. Det går inte att fylla igen med vilka massor som helst när man ska gjuta en platta så det krävdes en hel del grus. Förutom att fylla igen själva hålet där källaren varit så ville markentreprenören även gräva ut ett par meter runt den gamla grunden för att säkerställa att det inte låg gammalt byggavfall i marken. Med en hel del grus menar jag en hel del grus, nämligen runt 60 lastbilar med grus. Allt grus packades i 30 cm lager med en 500 kg ”padda”. Här fick vi en post i budgeten som blev avsevärt högre än förväntat. Många som bygger hus underskattar kostnaden för markarbetena. Så även vi! Vill man slippa överraskningar bör man ta ut markentreprenören på plats och begära en offert och helst göra en geoteknisk undersökning om man är osäker på markförhållandena.

Efter hand började tomten förvandlas från en inte speciellt vacker rivningstomt till en tomt med lite mer prydligt utseende.

Nedan några bilder från markarbetena och gjutning av grunden.

22 tons grävmaskin anländer. Jag har alltid velat köra grävmaskin. Tror dock inte att våra blivande grannar hade uppskattat om jag provat här.

IMG_3408

Ett stort hål var det efter källaren.

IMG_3426

 

Som fylldes igen efter hand.

 

IMG_3438

IMG_3437

 

IMG_3450

Många flak med grus blev det.

 

IMG_3441

 

Förberedelser för gjutning av plattan.

 

IMG_3462

Avlopp, el, vatten, dagvattenledningar och bredband förberett.

 

IMG_3475

 

Golvvärmeslingorna läggs ut på frigoliten

 

IMG_3495

IMG_3498

 

Plattan gjuten och klar och täckt med presenningar, precis lagom innan det blev köldgrader.

 

IMG_3524

 

När markarbetena avklarade var det dags för en ny väntan. Tills den stora dagen D. Måndag vecka 8 i februari 2015 då det skulle bli dags för husresning.